terapia-behawioralna-kotowCzym jest terapia behawioralna kotów?

Zawsze prowadzę terapię behawioralna kotów w domu klienta, ponieważ dla powodzenia terapii kluczowe jest obserwowanie zwierzęcia i jego interakcji i relacji z opiekunami.

Celem terapii jest modyfikacja problemowych zachowań kota i zastąpienie ich alternatywnymi zachowaniami akceptowalnymi dla opiekunów. Dzięki terapii behawioralnej kota zrozumiesz lepiej zachowanie Twojego pupila i poprawisz waszą relację.

Najczęstsze problemy z zachowaniem kotów:

– załatwianie potrzeb fizjologicznych poza kuwetą
– trudności w relacjach z innymi kotami w domu
– niszczenie przedmiotów w domu
– zachowania agresywne wobec innych zwierząt lub ludzi
– problemy separacyjne
– niepokój, lęk, fobie
– samouszkodzenia (np. nadmierne wylizywanie się)

Jak wygląda konsultacja behawiorysty zwierząt?

Podczas wstępnej rozmowy telefonicznej umawiam się na konsultację w domu Klienta i omawiam z Klientem problemowe zachowania jego kota. W trakcie konsultacji przeprowadzam szczegółowy wywiad (najlepiej ze wszystkimi domownikami) dotyczący problemowych zachowań prezentowanych przez kota, jego trybu życia i oczekiwań opiekunów. Jednocześnie obserwuję zachowanie kota, jego relacje z innymi zwierzętami w domu oraz z opiekunami i ich dotychczasowe sposoby radzenia sobie z problemowymi zachowaniami przejawianymi przez zwierzę, aby określić ich przyczyny, czynniki motywujące kota, a także emocje, które on przeżywa w trakcie prezentowania problemowych zachowań oraz jego ogólny nastrój.

Następnie omawiam z opiekunami kota przyczyny problemowych zachowań i proponuję sposoby ich modyfikacji. Bardzo istotną częścią konsultacji jest możliwość przećwiczenia technik pracy z kotem pod okiem behawiorysty kotów tak, aby wiedzieć jak później pracować samodzielnie.

Na koniec konsultacji Klient otrzymuje podsumowanie konsultacji z zaleceniami. Przez cały okres trwania terapii pozostaję w kontakcie telefonicznym lub mailowym z Klientem i chętnie odpowiem na wszelkie pytania, które pojawią się w trakcie pracy z psem lub kotem. W razie konieczności, np. kiedy praca nad modyfikacją zachowań problemowych kota wymaga podzielenia na wiele etapów, umawiam się na kolejne konsultacje.

Zachęcam do obejrzenia filmu, które obrazuje standardy prowadzenia konsultacji przez behawiorystę COAPE ze Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE:

Konsultacja kotów

Terapia behawioralna kotów prowadzona jest w oparciu o model EMRA identyfikujący wieloaspektowe przyczyny problemowego zachowania. Program terapii dostosowany jest indywidualnie do każdego przypadku, w oparciu o przyczyny, sytuację kota i możliwości jego opiekunów oraz poparty diagnozą lekarza weterynarii. Dlatego ważne jest, aby film był potraktowany poglądowo, a nie jako instrukcja do samodzielnej pracy z kotem. W niej pomoże Ci behawiorysta COAPE.

WAŻNE: Przed umówieniem się na terapię behawioralną proszę o konsultację z lekarzem weterynarii w celu zdiagnozowania ewentualnych problemów medycznych.